نمایش 1 - 1 از 1
نماینده ولی فقیه در استان همدان: نماینده ولی فقیه در استان همدان در خصوص اعتماد جوانان عنوان کرد: به نظر می رسد در این جمع باید مدیران استانی شناسایی و تربیت شوند اعتماد به جوان این است که در عرصه های مدیریتی استان حضور جدی داشته باشد.
10. ارديبهشت 1398 - 21:05
اشتراک در نشست با جوانان