نمایش 1 - 1 از 1
صبح الوند رئیس سازمان نظام پزشکی همدان گفت: موانع اداری یکی از عوامل مهم تاخیر در دفع اصولی پسمامندهای پزشکی بوده مگرنه پزشکان از این طرح استقبال کردند.
19. مهر 1400 - 17:16
اشتراک در ریاست سازمان نظام پزشکی ،  پسماند عفونی ف  همدان اخبار مرتبط