نمایش 1 - 1 از 1
پنجمین دوره جشنواره مالک اشتر در همدان برگزار شد با تجلیل از 97 رده برتر بسیج؛ دبیر اشراف فرماندهی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت: پنجمین دوره جشنواره مالک اشتر سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان، با تجلیل از 97 رده برتر بسیج استان برگزار شد.
14. مهر 1394 - 6:06
اشتراک در جشنواره مالک اشتر بسیج