نمایش 1 - 1 از 1
خرداد سال 1368 برای میلیونها نفر از مردم ایران یادآور روزی است که پدری مهربان را از دست دادند و سیاه پوش و گریان پیکرش را تشییع کردند.
13. خرداد 1398 - 15:08
اشتراک در رحلت امام خمینی (ره)