نمایش 1 - 1 از 1
صادق محمدی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه همدان: مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان گفت: وقتی تفکر و ایدولوژی اسلام منهای مبارزه یعنی اسلام آمریکایی مبنا قرار گرفت و در بنیان های فکری مسئولین اجرایی کشور نهادینه شد حال استراتژی سازش به میان می آید.
2. مهر 1395 - 14:01
اشتراک در مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد همدان