نمایش 1 - 10 از 47
جمعی از مردم در اعتراض به مسائل و مشکلات معیشتی در میدان شهدا مشهد مقدس تجمع کردند که با ‌همراهی عموم مردم این تجمع در مدت کوتاهی به پایان رسید.
7. دى 1396 - 23:58
خود تحریمی بانک‌های ایرانی رسانه‌های معاند ضمن انتشار نامه‌هایی از دو بانک ایرانی سعی در القای تضاد میان بانک‌ها و نهادهای نظامی کشور داشتند.
15. شهريور 1395 - 9:54
شکست سیاست «بستن دهان‌» سعودی ها/ ناکامی سناریوی حذف صدای مقاومت رسانه‌های مقاومت، کابوس سعودیها؛ اقدامات رژیم سعودی علیه رسانه های مقاومت با هدف پنهان نگاه داشتن ابعاد جنایتهای مختلف خود در حالی است که این رسانه ها همچنان از عوامل اصلی به چالش کشیده شدن سیاست های سعودیها محسوب می شوند.
20. اسفند 1394 - 8:41
بی بی سی از «نفوذ ریشه ای» تا «نفوذ شاخه ای» بی حیثیتی بی بی سی در نزد مردم ایران باعث شد تا آنها از "نفوذ ریشه ای" که مشخصه اش دیده نشدن و تاثیرگذاری بر کل مجموعه است دست برداشته و به "نفود شاخه ای" که مشخصه اش دیده شدن اما فلج کردن موضعی ست بپردازند
15. اسفند 1394 - 22:05
وقتی تدبیر خانم معاون، جنوب شرق کشور را نقل رسانه های معاند می کند/حمیدیان: مسئولین قضایی به صورت جدی پیگیر موضوع هستند ادعای دلسوزانه به سبک دولت تدبیر؛ ملازهی یکی از شهروندان جنوب سیستان و بلوچستان ضمن اینکه معاون رییس جمهور پیش از این ادعا باید تحقیق می کرد، گفت: همه ما دلداده این سرزمین هستیم و خانم معاون باید از مردم استان عذر خواهی کنند.
9. اسفند 1394 - 11:54

صفحه‌ها

اشتراک در رسانه های معاند