نمایش 1 - 2 از 2
عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه حمایت از کالا و تولید ایرانی در عملکرد بانک مرکزی دیده نمی‌شود، گفت: "سیف" به اوضاع بانک مرکزی تسلط کافی ندارد لذا رئیس‌ جمهور باید در صحن مجلس حاضر و پاسخگو باشد‌.
6. تير 1397 - 13:50
عضو فراکسیون امید : عضو فراکسیون امید با اشاره به اینکه این اقدام نباید توسط نماینده مجلس انجام نمیشد افزود: شان نمایندگی چیزی است که باید در همه موارد رعایت کند اما پرداختن بیش از حد به این موضوع یک بزرگنمایی سیاسی است.
15. مرداد 1396 - 16:03
اشتراک در عضو فراکسیون امید