نمایش 1 - 3 از 3
رئیس دفتر اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی همدان از بدهی 200 هزارمیلیارد تومانی دولت به این سازمان خبرداد.
12. آبان 1400 - 19:53
مدیر درمان تامین اجتماعی همدان: مدیر درمان تامین اجتماعی همداناجرای طرح هتلینگ بیمارستانی در دو بیمارستان آتیه همدان و دکتر غرضی ملایر خبر داد و افزود: ٤٥ تخت بستری به بیمارستان‌های تابعه اضافه شده و نیروی انسانی مورد نیاز جذب شده است.
14. فروردين 1397 - 11:51
تامین اجتماعی استان همدان مدیر درمان تامین اجتماعی همدان: مدیر درمان تامین اجتماعی همدان گفت: تا پایان دی ماه سال جاری، دو میلیون و ٦٠ هزار بیمار به صورت سرپایی به پزشکان و مراکز پاراکلینیکی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان همدان مراجعه کرده اند.
10. اسفند 1396 - 14:12
اشتراک در تامین اجتماعی همدان