نمایش 1 - 10 از 91
نداشتن زیر ساخت مناسب و نبود نظارت دقیق بر پروژه های خدمت رسانی شهرداری در مناطق حاشیه شهر باعث دوباره کاری و اسراف بیت المال می شود.
27. دى 1399 - 10:50
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا تأکید کرد: رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر همدان با توجه به اینکه طرح جامع این شهر برای چشم‌انداز 1410 در دست تهیه است، تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان امر با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی مبتنی بر دانش و تجربه نسبت به احیای سطح بندی تراکمی اقدام کنند.
15. دى 1397 - 13:06
تاکید رئیس کمیسیون حقوقی و رسيدگي به شکایات مردمي شورا : رئیس کمیسیون حقوقی و رسيدگي به شکایات مردمي شورای اسلامی شهر همدان پیشنهاد داد: تأکید داریم میز خدمت مشاوره حقوقی در شهرداری‌ها تشکیل و قبل از انعقاد قراردادها در شهرداری، موارد حقوقی و درخواست‌هایی که گاهاً به علت عدم اطلاع شهروندان از قوانین اجرا نمی‌شود، به شهروندان مشاوره داده شود.
11. دى 1397 - 10:03
در صحن شورا مطرح شد: با تأکید بر اینکه شهر گران اداره می شود، افزود: هر ساله چند میلیارد تومان در حوزه خدمات شهری هزینه می‌شود؛ به طور مثال در بحث رفت‌وروب و جمع آوری زباله، سالانه چندین میلیارد تومان هزینه می کنیم که در سایر بخش ها نیز وضع به همین منوال است و هزینه های آنها به صورت جداگانه دیده می‌شود
4. دى 1397 - 10:58
شهردار همدان: شهردار همدان با بیان اینکه مشتاق ارتباط با مجامع بین المللی برای تبادل تجارب و نیز معرفی شهر همدان هستیم، گفت: شهرداری همدان به دنبال ایجاد دروازه های جدید برای توسعه گردشگری در عرصه های مختلف است.
22. آبان 1397 - 11:35
رییس کمیسیون اقتصادی شورای شهر: رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان تأکید کرد: انتظار می رود شورای اقتصادی در شهرداری همدان تشکیل شود تا موضوعات مطرح شده در این حوزه همراه با پیوست اقتصادی باشد.
12. آبان 1397 - 7:59
رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی: رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری همدان ناگزیر است با توجه به شرایط اقتصادی کشور با رویکرد کاهش تعداد پروژه‌های جدید شهری، اقدام کند.
5. آبان 1397 - 13:51
دادستان همدان خبر داد: دادستان همدان درباره پرونده تخلفات شهرداری منطقه 4 همدان، گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد که بیش از 15 نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند.
26. مهر 1397 - 10:35
با پیگیری از طریق وزارت کشور عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌ از طریق وزارت کشور طبق قانون برنامه ششم توسعه نیروهای شرکتی، قراردادی، پیمانی و... شهرداری همدان تعیین تکلیف می‌شوند.
24. مرداد 1397 - 13:26
تاکید رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر همدان گفت: شهرداری ها باید متولی اجرای طرح سه شنبه های بدون خودرو باشند.
17. تير 1397 - 13:47

صفحه‌ها

اشتراک در شهرداری همدان