نمایش 1 - 10 از 10
مسئول تیم هماهنگ کننده اهدای عضو استان همدان گفت: اهدای اعضای بدن دو جوان همدانی که قربانی سانحه تصادف شده بودند به هشت بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.
16. آبان 1400 - 11:38
ماجرای افرادی که با مرگ خود زندگی را به دیگران هدیه دادند این روزها در جای‌جای نقاط کشورمان ایران شاهد بیمارانی هستیم که بیماری زندگیشان را مختل کرده و آن سوی قصه درد عمیق از دست دادن عزیزانی است که قرار است با تأیید مرگ مغزیشان جان تازه‌ای به دریافت کنندگان عضو ببخشند.
5. آذر 1398 - 6:56
رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو استان خبر داد: رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو استان همدان از اهدای عضو ۲۴ نفر در همدان طی سال جاری خبر داد.
6. اسفند 1396 - 9:10
رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با تأکید بر اینکه وضعیت اهدای عضو در همدان نسبت به سالیان گذشته بسیار مناسب شده است، گفت: همدان رکورددار اهدای عضو در غرب کشور است.
25. دى 1396 - 22:40
مرگ مغزی در همدان رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو در همدان خبر داد: رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو در استان همدان از سیزدهمین مورد رضایت‌گیری به اهدای عضو در همدان خبر داد.
9. آذر 1396 - 16:58
اهدای عضو در همدان طی انجام یازدهمین عمل پیوند عضو در استان همدان، ۴ عضو یک بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند اهدا شد.
11. آبان 1396 - 23:02
رییس تیم هماهنگ کننده اهداء عضو در همدان خبر داد: رییس تیم هماهنگ کننده اهداء عضو در همدان از اهداء عضو ۱۵بیمار مرگ مغزی در سطح استان طی ۶ماهه گذشته از سالجاری خبر داد
2. مهر 1396 - 8:41
رییس تیم هماهنگ کننده اهداء عضو در استان همدان رییس تیم هماهنگ کننده اهداء عضو در استان همدان: رییس تیم هماهنگ کننده اهداء عضو در استان همدان بابیان اینکه در سال گذشته۲۵۰۰تا ۴۰۰۰ نفردر کشور مرگ مغزی شدند گفت: سال گذشته ۲۱مورد در همدان رضایت به اهدای عضو دادند.
21. مرداد 1396 - 9:50
اهدای عضو ۲۰ بیمار مرگ مغزی در همدان رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو در همدان خبر داد: رئیس تیم هماهنگ‌کننده اهدای عضو در استان همدان از اهدای عضو ۲۰ بیمار مرگ مغزی طی سال گذشته در همدان خبر داد.
14. ارديبهشت 1396 - 7:57
فرهنگ اهدای عضو از طریق مرگ مغزی مدتی است که دربین مردم نهادینه شده است که در صورت شناخت بیشتر مردم از این امر کمک موثری به بیماران از جمله بیماران دیالیزی خواهد شد.
17. شهريور 1395 - 12:33
اشتراک در اهدای عضو در همدان