نمایش 1 - 3 از 3
حمزه لوئی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان شد روز گذشته در جلسه ای با حضور سید سعید شاهرخی، استاندارهمدان، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید تامین اجتماعی استان همدان برگزار شد.
18. آذر 1399 - 8:57
به دنبال لغو سخنرانی روز اربعین در مشهد مقدس در حالی که در ساعات اخیر بیشتر انتقادات در واکنش به لغو سخنرانی مطهری در مشهد مقدس، متوجه استاندار خراسان رضوی و شخص وزیر کشور شده است، علی مطهری در نامه ای مستقیما رئیس جمهور را مورد خطاب قرار داده است؛ نامه ای که ممکن است درخواست برخورد با عوامل دولت در چهار سطح متفاوت،در آن مستتر باشد.
30. آبان 1395 - 23:07
رئیس مجمع نمایندگان استان همدان ؛ متاسفانه مشاهده کرده ایم که نیروی های بومی استان قلع و قمع می شوند و این روند مضر نخبه کشی و بی حرمتی ادامه پیدا کرده به طوری که جایگاه نیروهای بومی به هیچ وجه رعایت نمی شود.
30. مرداد 1395 - 12:54
اشتراک در استانداری