اوقات شرعی

 

آخرین اخبار

30. خرداد 1395 - 18:59   |   کد مطلب: 18461
رئيس كميسيون خدمات شهرى و شهردار همدان بر تسريع روند امور مطالعاتى شهر سبز تأكيد كردند.

به گزارش صبح الوند، رئيس كميسيون خدمات شهرى، حمل و نقل و ترافيك و محيط زيست شوراى اسلامى شهر همدان در جلسه اى كه به منظور برنامه ريزى در راستاى تجار ی سازى در همدان به عنوان شهر سبز پايدار برگزار شد، ضمن ابراز خرسندى از قدم گذاشتن در اين مسير گفت: در راستاى تحقق شهر سبز پايدار، جلسات متعددى در شوراى اسلامى شهر با موضوعات مختلف برگزار شده كه هر يك نيم نگاهى به اين موضوع داشته اند.

كامران گردان افزود: همدان به لحاظ ظرفيت هاى ذاتى و طبيعى می تواند به خوبى در مسير شهر سبز شدن گام بردارد اگرچه در اين زمينه لزوم پرداختن به برنامه ريزی هاى اصولى الزامى است. وى با اعلام اينكه تحقق شهر سبز پايدار نيازمند تعريف برنامه مشخص و پرداختن به زيرساخت هاست، اظهار كرد: ضرورى است با توجه هر چه سریع تر به برنامه هاى مطالعاتى، توجه به ايجاد زيرساخت ها در بازه زمانى مشخص مد نظر قرار گيرد. وى عنوان كرد: ضرورى است با تسريع مطالعات در راستاى تحقق شهر سبز پايدار، برنامه ها به منظور انجام پروژ ه هاى مرتبط با اين موضوع عملياتى شود.

* رسولى: لزوم تسريع امور در راستاى تحقق شهر سبز پايدار

شهردار همدان هم در اين جلسه ضمن اشاره به ويژگی هاى طبيعى و خدادادى شهر همدان به منظور لحاظ شدن اين شهر گفت: به عنوان « شهر سبز پايدار » با عنوان نمونه، همدان با داشتن 300 روز آفتابى، می تواند در مسير بهره گيرى از اين انرژى پايدار گام بردارد. سيد مصطفى رسولى افزود: به دنبال اين هستيم تا با ايجاد برنامه هاى مربوط به شهر سبز پايدار در همدان، ضمن خدمت به شهروندان، بهره برداری هاى لازم را داشته باشيم.

وى با تأكيد بر تسريع امور به منظور دستيابى به شهر سبز پايدار، بيان كرد: لزوم تصميم گيری هاى مقدماتى و پرداختن به مطالعات اجراى طرح الزامى است. رسولى همچنين با اشاره به اينكه در حال حاضر بسيارى از ظرفیت هاى موجود به منظور تحقق شهر سبز پايدار مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: از جمله اين ظرفيت ها می توان به بهره گيرى از انرژی هاى طبيعى نظير انرژى خورشيدى و يا استفاده از ظرفيت توليد انرژى توسط پسماندها اشاره كرد كه در حال حاضر برخى از كشورها به شايستگى از اين ظرفیت ها استفاده می كنند.

وى در خصوص تصفیه خانه فاضلاب شهر همدان نيز گفت: متأسفانه هم اكنون لجن هاى خارج شده از تصفیه خانه بدون بهره گيرى دفع می شوند. وى اعلام كرد: بايد هر چه سریع تر مطالعات مقدماتى به منظور دستيابى به شهر سبز پايدار آغاز شود تا از اين رهگذر، برنامه تعريف شده اى به منظور اجراى پروژه هاى مرتبط با اين موضوع مورد توجه قرار گيرد.

رسولى تأكيد كرد: بايد ابتدا با تكيه بر داشته هاى شهر به سمت هدف نهايى حركت كرد و پس از آن از ساير ظرفیت ها نيز بهره گيرى نمود.

* محمدى: تحقق شهر سبز پايدار نيازمند ترسيم چشم انداز است

مشاور اجرايى شهردار همدان هم با اشاره به اينكه در راستاى ثبت همدان به عنوان هفتادمين شهر سبز پايدار جهان، شهردارى به صورت جدى وارد عمل شد، اظهار كرد: تحقق شهر سبز پايدار نيازمند ترسيم چشم انداز است.

حسن محمدى با اشاره به اينكه لزوم ترسيم چشم انداز به منظور دستيابى به هدف ضرورى است، گفت: در همين زمينه، اين جلسه مقدم هاى براى آغاز فعاليت هاى مطالعاتى و تحقيقاتى خواهد بود. محمدى ادامه داد: تحقق شهر سبز پايدار نيازمند حركت واحد و همه جانبه است و در اين خصوص مطالعات نظام مند می تواند افق روشنى براى دستيابى ترسيم نمايد. وى اعلام كرد: به منظور دستيابى به شهر سبز پايدار در همدان، بيش از يك و نيم سال است كه همفكرى با شركت هاى مطالعاتى آغاز شده كه در صورت حصول نتيجه مطلوب، مطالعات به صورت رسمى عملياتى خواهد شد.

* حسينى: در برنامه ريزی هاى شهرى شاخص هاى شهر سبز پايدار مورد توجه قرار گيرد

مشاور زيست محيطى شهردار همدان نيز با اعلام اينكه با عملياتى ساختن شهر سبز پايدار به دنبال برتر نمودن شهر همدان از ساير شهرهاى كشور هستيم، گفت: با تحقق اهداف ترسيم شده می توان توجهات ملى و بين المللى را به سوى اين شهر جلب نمود كه البته اين خود جذب سرمايه را به دنبال خواهد داشت. مهدى حسينى با بيان اينكه امروزه در سراسر جهان حركت به سمت صنعتى شدن، سبب ايجاد مشكلاتى در شهرها شده است، اظهار كرد: در نظر داريم بهره گيرى از تجربيات ساير شهرها و كشورها، ضمن جلوگيرى از كمترين آسيب ها، همدان را به سمت شهر سبز شدن سوق دهيم. وى ادامه داد: در راستاى تحقق شهر سبز پايدار، تأمين منابع مالى و جذب سرمايه حائز اهميت است.

وى عنوان كرد: دستيابى به شهر سبز پايدار هيچ منافاتى با برنامه ريزى هاى مختلف شهرى ندارد، بلكه در راستاى تحقق اين موضوع، بايد در برنامه ريزى هاى صورت گرفته شاخص هاى مرتبط با شهر سبز پايدار نيز مورد توجه قرار گيرد. حسينى تأكيد كرد: اصول مشخص شهر سبز پايدار بايد در برنامه ريزى هاى شهرى لحاظ شود تا در نهايت به نقطه مطلوب دست يابيم. وى بيان كرد: اميدواريم بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، مسؤولان شهر بتوانند شهر همدان را به سمت جايگاه واقعى خود هدايت كنند كه البته اين امر نيازمند همكارى و همدلى تمامى مسؤولان است.

* رنجبران: لزوم توجه به تجارى سازى و معرفى شهر همدان ضرورى است

مديرعامل سازمان سرمايه گذارى شهردارى همدان هم با بيان اينكه تجارى سازى در شهر همدان نيازمند برنامه ريزى است، گفت: لزوم توجه به پارامترهاى مختلف به منظور ايجاد يك نشان شاخص در شهر همدان در راستاى دستيابى به شهر سبز پايدار ضرورى است. رنجبران عنوان كرد: تجاری سازى بايد با يك برنامه نظام مند و تعريف شده پيش برود تا از اين رهگذر همدان به شايستگی معرفى شود. وى تصريح كرد: تجارى سازى نيازمند جامع نگرى و توجه به مؤلفه هاى مرتبط است كه از اين موضوع مى توان در راستاى خدمت به شهروندان و بهره ورى استفاده كرد.

مديرعامل مؤسسه مطالعات و برنامه ريزى شهرهاى سبز نيز در اين نشست ضمن اشاره به 9 مؤلفه مرتبط با اين موضوع گفت: مديريت نوين بازيافت و پسماند، حمل و نقل پاك، اقتصاد سبز، مديريت منابع آب، كشاورزى شهرى، صنايع سبز، فناورى اطلاعات، انرژی هاى پاك و تجديدپذير و معمارى و شهرسازى پايدار مؤلفه هاى مرتبط با تحقق شهر سبز پايدار هستند. محسن ارژنگ افزود: به منظور دستيابى به هدف ترسيم شده، توجه به ايجاد زيرساخت ها، فرهنگ سازى، مكانيابى شهر و مطالعات منطق هاى و ميزان مشاركت نهادهاى ذيربط الزامى است. وى همچنين تأكيد كرد: رسيدن به چشم انداز ترسيم شده نيازمند ورود و حمايت سرمايه گذاران است؛ چراكه ايجاد شهر سبز پايدار نيازمند تجاری سازى است. ارژنگ با بيان اينكه بر اساس شاخص تجاری سازى در يك شهر، يك شهروند بايد از زندگى در شهر مذكور اعتبار كسب نمايد، اظهار كرد: توجه به تجاری سازى می تواند سبب افزايش سطح اعتماد به نفس يك شهروند براى حضور در يك شهر شود كه در اين رابطه بايد تجارى سازى براى شهر همدان نيز اتفاق افتد.

وى اعلام كرد: تشكل ها، دولت و بنگاه ها سطوح تجارى سازى در يك جامعه هستند كه از اين رهگذر می توان به عنوان نمونه و موقعيت جغرافيايى، يك منطقه را تبديل به ارزش گردشگرى نمود

انتهای پیام/

دیدگاه شما

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
کنگره ملی8000شهیداستان همدان